7200 Разград, П.К. 154
 изп. директор - 084/660730
изкупуване - 084/660734
пласмент - 084/660728(9)
факс  - 084/660735
e-mail: mes.rz@razgrad.net

изкупуване на животни за клане и износ

производство на месни произведения, 
      разфасовано месо и кайми

търговия с месо и месни произведения